Bestyrelsen i SMAF

Formand

Peter Hald

peterogpernille@outlook.dk

5180 5830

Ansvarsområder:

Forretningsudvalg, hus og bane, materiale og vedligehold

Sekretær

Karina Lykke Sommer-Gleerup

lykke78@hotmail.com

2112 4234

Ansvarsområder:

Elev & undervisning.

Laura Mattis

Næstformand

Anne Marie Søgaard

annemarie.sogaard@gmail.com

3024 2805

Ansvarsområder:

Forretningsudvalg, Kontakt til udlejer, Kontakt til lejer, Stalden.

Medlem

Karen Provst

karenprovstandreasen@gmail.com

2163 6380

Ansvarsområder:

Elevhestene, Kontaktperson til juniorrepræsentant

Laura Mattis

Kasserer

Pernille Provst


2239 0799

Ansvarsområder:

Forretningsudvalg, Kontakt til udlejer, Stævneudvalg, Elev & undervisning.

Suppleant

Laura Havsted

laurahneergaard@gmail.com


Ansvarsområder:

Sponsorudvalg, stævneudvalg, nyhedsbreve

Laura Mattis